Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlari Bölümü

د.ت5 TND

1. GĠRĠġ Bu çalıĢma INAD (Uluslararası Sanat ve Tasarım Etkinliği / International Art And Design Exhibition) etkinliği kapsamında sunulmak üzere Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünün genel özelliklerinin tanıtılması Ģeklinde planlanmıĢtır. Güzel Sanatlar fakülteleri içerisinde geleneksel sanatların çeĢitli anasanat dalları aracılığıyla öğretilmesi ve yaĢatılması amacıyla yer alan Geleneksel Türk Sanatları bölümleri Türkiye‟deki üniversiteler içinde son yıllarda sayıca artmaktadır. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 19. Mezunlarını vermek üzere olan, alt yapı ve kurulum çalıĢmalarını tamamlamıĢ, alanında bilinirliğe ulaĢmıĢ köklü bir bölümdür. Bölümün kurulmasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‟nin öğretim üyesi noktasında desteklerini görmüĢ olan bölümümüz, günümüzde yetiĢtirdiği öğretim elemanları ile kendi ihtiyacını karĢılayarak yoluna devam etmektedir. Bölümümüz mezunları, kendi öğretim elemanı ihtiyacını karĢılamanın yanında Türkiye‟deki Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri öğretim elemanı ihtiyacını da karĢılamaktadır.

Auteur

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlari Bölümü”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page