Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tanıtımı”

د.ت5 TND

Özet
ASLA`nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, Peyzaj Mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluĢturulacak fiziksel çevrenin iĢlevsel ve yaĢam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraĢmaktadır. Peyzaj mimarlığı; ekoloji eğitimi ile, ülkesel ve yerel ölçeklerde ekolojik veri tabanlı fiziksel planlama yapan tek meslek disiplinidir. Bu çalıĢmada, misyon, vizyon ve amacını meslek tanım ve kapsamından hareketle belirleyen Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine iliĢkin veriler değerlendirilmiĢtir.

Auteur

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tanıtımı””

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page