Güzel Sanatlar FakültesiResim Bölümü Eğitim Programi Tanitimi

د.ت5 TND

Resim, insanlığın sosyo-kültürel yaĢam kalıntıları arasında en eski örneklerinden biri olduğu söylenebilir. Bu durum bizlere; insanoğlunun resim yapmayı ilk çağlardan itibaren bildiğini göstermektedir. Ġnsanoğlunun resim yapma amacı, malzeme kullanımı, yapım teknolojisi, resim eğitim ve öğretimi günümüze kadar gelen sürede birçok değiĢikliğe uğramıĢ ve geliĢmiĢtir. Bu değiĢim ve geliĢimde çevresel etkilerin, yaĢam koĢullarının, kiĢisel ihtiyaçlarının ve dini inanıĢları gibi birçok koĢuldan kaynaklandığı bilinmektedir.

Auteur

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Güzel Sanatlar FakültesiResim Bölümü Eğitim Programi Tanitimi”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page