Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Eğitim Programi Tanitimi

د.ت5 TND

Bu yazıda, seramiğin tanımı ve tarihi hakkında kısaca bilgi verilip, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuĢ olan Seramik Bölümü Eğitim Programı tanıtılacaktır.
Binlerce yıldır insan kültürünün önemli bir parçası olan ve sanatın en yaygın uygulamalarından biri olan seramik, kilden yapılmıĢ ve ısıyla dayanım kazanmıĢ nesnelerden oluĢur. Bilinen en eski seramikler geç Paleolitik döneme, 29.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu seramikler, hayvan ve insan figürinleri biçimindeydi. Seramik çalıĢmaları, arkeolojinin geliĢmesinde merkezi bir rol oynamıĢtır (Pappy, t.y., s. 2). Seramikler, zamansal iĢaretler olmalarına ek olarak, çok çeĢitli konularda içgörü sağlama potansiyeline sahiptir: kültürel değiĢim ve kolonizasyon; grupların ve bireylerin kimlikleri; tüketicilerin sosyal ve ekonomik durumu; yiyecek ve içecek tüketimine iliĢkin değiĢen uygulamaların ortaya çıkıĢı; ticaret kalıpları ve ticaretteki yerel ve bölgesel farklılıklar; teknolojik değiĢim ve sanayileĢme (Barker ve Majewski, 2006, s. 205).

Auteur

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Eğitim Programi Tanitimi”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page